Våge - Helvik

Våge - Helvik

Om turen:

Gradering            Enkel

Lengde                3,5 Km

Varighet              ca. 1 time 30 minutter

Parkering:           På Helvik, ev. ved skiltet «Våge» ved siden av vegen.


Tilkomst           

Riksveg 541 til Lykling, hvor vi tar av ved skiltet avkjørsel til gullgruvene og følger vegen via kaien, opp den                                    bratte bakken. Vi fortsetter forbi gullgruveområdet og kjører vegen til endes. Her er Helvik.


Beskrivelse:

Dette er ei gammal ferdselsåre mellom Helvik og Vågegardane. Fleire gardar på Våge hadde båt liggande i Helvik og rodde over til Hiskjo til handelsmannen.


Den gamle stien var svært tilgrodd og mest uframkommeleg då Våge skule sette i gang eit prosjekt med å få rydda han igjen i 1993. Elevar og lærarar la ned eit stort arbeid med klypping av lyng og buskar, drenering og skilting langs stien. Sidan har løypa vore mykje brukt av bygdafolket.


Det vart mykje arbeid å halda ei slik turløype ved like og med dei endringane som etter kvart kom i læreplanane i grunnskulen, var det ikkje lenger råd for skulen å finna rom for praktiske gjeremål av denne typen.


Den merkede turstien går for det meste slik som ferdselen gikk i gamle dager.

Vi tar av på sti fra vegen ved skilt like sør for det flotte tunet i Helvik og går opp en liten bakke.

Stien er merket med blått, som del av Nordsjøvegen. Stien er tydelig og grei å følge. Landskapet er småkupert og lettgått. Vi går det meste av turen i sørøstlig retning i luftig furuskog med stein, lyng og myrer.


Fra Høgaleitet er det flott utsyn vestover til sjøen og Hiskjo.

Vi passerer en gammel gruvegang, som trolig stammer fra gullrushet i området på 1890-tallet.


Straks før vi kommer til Våge, kommer vi inn på den gamle hoved-vegen som ble brukt før dagens kjøreveg ble opparbeidet for noen tiår siden.


Det anbefales å gå turen tilbake til bilen i samme trase. Ikke bare for å komme tilbake til bilen, men turen er en helt annen når vi går i motsatt retning.

Nå har vi også blikket vendt mot vest og sjøen. 


Ved opninga av kulturløypa i 1993 laga Jan Leversund ein liten video frå den første turen. Den kan du sjå her: http://www.youtube.com/watch?v=oCkG2RmonKE


Her er ein link til Våge skule sin omtale av Kulturløypa


God tur!