Framside

Har du lyst til å gå turer med oss? Klikk >>>> 

Fra Juskevik 26. januar

Kontingent 2023


Nytt år, men samme gamle kontingenten.

Kontingenten er også i år satt til kr. 400,-


Den skal betalast til konto: 3520.60.76583

Gutta på tur v/kasserar.

Hugs å skrive namn på den som betaler. Det er til stor hjelp for kasserar.


Hugs forfall 31. mars 2023


Skanning av gamle bilder


Nå har vi begynt å skanne bilder fra bildepermer GPT Bremnes har, og som til nå bare har vert tilgjengelig på papir. Bildene er/vil bli gjort tilgjengelige under fanen "Bilete" i menyen ovenfor på siden. Det er godt over 300 bilder som skal skannes og som kanskje trenger litt etterbehandling før de blir lagt ut, så ber om forståense for at dette tar noe tid.

Bildene vil bli lagt ut etter hvert som de blir ferdige behandlet.

Mange gode minner her for de som har vært med en stund.

Neste  torsdag, 2. februar


går vi til Torvmodsæter området.


Frammøte som vanlig på parkeringsplassen på Leite

 kl 9:30


Turleiar er:

Karl Ådnanes


Ankermann er:

Per Ole Fylkesnes


Følg gjerne med på siden her. Situasjonen kan fort forandre seg

 

 På steingrunn:


Grensa mot det utydelege er ofte uklår.

Nokre har

heimesider på

internett. Andre har

sider heime i

kjellaren.