Framside

Neste  torsdag, 30. mars


går vi til

Hatleberghaugen/ Ersland nordFrammøte som vanlig på parkeringsplassen på Leite

  kl 09:30


Turleiar er:

Magne Hallaråker


Ankermann er:

Tor G.Sæverud


Følg gjerne med på siden her. Situasjonen kan fort forandre seg

 

 På steingrunn:


Grensa mot det utydelege er ofte uklår.

Har du lyst til å gå turer med oss? Klikk >>>> 

Fra turen på Hallaråker 23. mars

Tur til Voss

Hei til alle medlemmer i Gutta på tur Bømlo.

Me håper at mange vil være med på denne turen 21-22.06 


Påmelding kan gjøres til: Kåre Meling

Eller til: Kjell Normann Habbestad

Minner på at påmelding må være før 1.april


Kontingent 2023


Nytt år, men samme gamle kontingenten.

Kontingenten er også i år satt til kr. 400,-


Den skal betalast til konto: 3520.60.76583

Gutta på tur v/kasserar.

Hugs å skrive namn på den som betaler. Det er til stor hjelp for kasserar.


Hugs forfall 31. mars 2023


Nokre har

heimesider på

internett. Andre har

sider heime i

kjellaren.