Våren 2020

På denne siden finner du bilder fra turer vi har gått i vårsesongen i 2020

2. januar gikk vi Stavlandsneset rundt

9. januar var vi på Goddo

Denne gjengen gikk alternativ tur til gapahuken på Fet

16. januar hadde vi årsmøte i grendahuset i Erevik

23. januar var vi på Hiskjo